Chuyện bò

kuh

from Web:

Làm một con bò đi vào chuồng là thói quen xưa nay,đôi lúc cũng buồn.

Mới nảy ra ý tưởng một lần đội nón thử  chơi.Nào ngờ không va phải cột, cũng đắc chí lắm chứ.

Tự hỏi: đội nón đi vào chuồng, ấy là sáng tạo vậy?!

Vì không tự  trả lời được, mới hỏi cây cột.

Cột bảo, có chi mà đắc ý, ta là kẻ canh chuồng bò, thấy cái gì giông giống bò là ta cho vào tuốt.

Bò bảo: nhưng tôi đã đội nón cơ mà!

Cột bảo: nhưng mi vẫn là bò, ta ngửi thấy mùi mi phả ra khắp nơi.

Nhưng tôi đã xức nước hoa!

Ta vẫn nhìn ra.

Nhưng tôi đã nhuộm lông!

Ta vẫn nhìn ra.

Nhưng tôi đã cụp đuôi!

Ta vẫn nhìn ra.

Nhưng tôi đã mặc quần!

Ta vẫn nhìn ra.

Nhưng, tôi đã đi bằng hai chân (và tay tôi đang vò râu).

Ta… vẫn nhìn ra

……..

Tôi… Bò! Tôi… Bò! Tôi… Bò! Bò, bò, bò, thiên thượng địa hạ, thảy đều bò vậy!

Vì: bò hai chân với bò bốn chân đã chẳng khác biệt, nên bò tim to hay bò óc bé phỏng có quan trọng chi, bởi chi trên bàn tiệc thi nhân, hình như món nào cũng là đặc sản vậy!

Werbeanzeigen