Vovinam – Việt Võ đạo( đề tài này quá rộng ,quá lớn nên không chỉ một bài viết nhỏ mà cần cả  quyển sách hay nhiều quyền sách  mới có thể viết đầy đủ .Ở đây chỉ là bài viết với mong muốn giới thiệu sơ lược Việt võ đạo.Bài hẳn có nhiều thiếu sót và ý cá nhân có  thể sai lệch.Mong tất cả hiểu & thứ lỗi cho những ý kiến gây bất đồng ,nếu có.HD)

Trong những ngày tang & tưởng nhớ đến Võ sư Chưởng môn Lê Sáng lần giở xem lại những gì ông đã  viết cho môn sinh,  đọc lại quyển Tư tưởng Việt Võ đạo, chợt nhớ đến những bài thơ ông viết dưới bút hiệu Huy Vũ , đặc biệt là bài  thơ dài mang tên Tâm kinh Việt võ đạo

Việt võ  đạo hay  Vovinam?

Đến nay ngay cả trong môn phái Vovinam nhiều người vẫn còn phân vân, lấn cấn trước hai cách gọi :

Vovinam hay Vovinam-Việt Võ đạo ?

VS Sáng tổ Nguyễn Lộc khi đặt tên cho môn phái bước đầu  đã gọi  bộ môn võ của mình là Võ Việt nam hay Việt võ đạo, sau đó đã lấy tên Vovinam  (viết tắt của các chữ : Võ Việt Nam ) với niềm mong muốn bộ môn võ của mình sẽ nhanh chóng phổ biến với cái tên dễ gọi,dễ nhớ.

Nếu ở tên các môn võ  khác như Karatedo ( Không thủ đạo ) ,Judo ( Nhu đạo ) hay Taekwondo (Thái Cực Đạo)  đều có chữ do hay đạo thì Vovinam chính là Việt Võ đạo  chỉ thiếu chữ do(Vovinamdo)

Chữ do hay đạo ,đầu tiên có nghĩa  là con đường,con đường  dẫn  đến mục đích tối cao của người hành đạo .Hành ở đây có thể hiểu theo cả hai nghĩa :hành = đi như người khách bộ hành &hành = thực hiện,thực hành…

Nói tóm tắt:

đi theo Việt  Võ đạo  là đi theo và thực hành đường hướng phương châm của môn phái Vovinam.

Do nổi lo ngại người tập chú trọng phần kỷ thuật đánh võ trong Vovinam mà quên đi đường lối ( đạo) của môn phái nên tên môn phái  về sau này thường được ghi với tính cách nhắc nhở :

Vovinam- Việt võ đạo.

Học võ mà không có tinh thần võ đạo thì dễ trở thành những kẻ võ biền, giống như học sinh được học kiến thức khoa học mà thiếu  những bài giảng về đạo đức ,bổn phận người công dân .

Trong trường hợp tệ hại ,được kích thích tính bạo hành qua những phim ảnh cine,một số người học võ để trở nên „những máy chém giết“, , lấy bạo động là hành động cư xử thường ngày .

Khi bạo động xã hội ngày càng tăng thì phong trào học võ( để tự vệ) cũng có xu hướng tăng theo và nếu như người học võ thiếu phần võ đạo thì lại dễ dẫn thêm việc gia tăng tính bạo động trong xã hội !

Như thể một vòng tròn không lối thoát ra trong phương hướng phát triển này.Đến đây có  thể hiểu tại sao ta nên đặt câu hỏi rằng :trong những năm gần  đây môn phái Vovinam phát triển nhanh chóng, nhưng các môn sinh khi bắt đầu học những đòn thế của môn phái đã được giảng giải rõ phương châm

„ Bàn tay thép đặt  lên trái tim từ ái „ là thế nào chưa ?

 

Phương châm lối sống của môn sinh môn phái „ Bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái“ được diễn giải ngắn gọn ,rõ ràng qua  di chỉ của VS Sáng tổ Nguyễn Lộc.

Phải chăng nhờ tính hòa ái này mà VS Chưởng môn đã đưa môn phái vượt qua bao năm sóng gió gian truân ?

VS Chưởng môn Lê Sáng mất đi, một trang sử môn phái Vovinam như vừa viết xongmà trong đó vấn đề chia rẽ  trong môn phái rất tiếc không thể không chép vào.

Những trang sử kế tiếp ,những trang sử thể hiện tinh thần hòa ái ,kết đoàn,không chỉ  với những người  cùng môn phái mà cả với các võ phái khácnhư thế nào sẽ do chính những VS Vovinam,những  người không bao giờ quên tinh thần Việt Võ đạo khi luyện võ và truyền bá môn võ của mình cho thế hệ tương lai,những Anh hùng ngày mai.

Học võ để rèn luyện cho mình một tinh thần trầm tỉnh suy xét mọi việc trong đời sống hằng ngày, tập khả năng  tự vệ ,chống trả và ngăn chặn những hành động trấn áp,hiếp người trên đường phố.

Học tinh thần võ đạo với ý hướng hoàn thiện tâm hồn,làm người hữu ích cho xã hội ,biết vấn thân hy sinh khi nước nhà nguy vong ,đấy là tinh yếu của Việt võ đạo,đạo lý ,tinh thần của Võ Việt nam.

Nhận định tổng quát,ta thấy đạo lý tinh thần này nằm trong tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt ,những trang sử của Việt võ đạo như đã nằm trong những trang Việt sử ở thời điểm Cách mạng Tâm Thân ra đời.

Thời gian qua theo chiều hướng  nhấn mạnh  Vovinam là một tổ chức phi chính trị ,dần dần vô tình đã tách Vovinam ra khỏi truyền thống lịch sử  ,biến Vovinam  thành một môn thể thao đơn thuần , vô đạo,vô hồn.

Trong sinh hoạt môn phái  có võ sư ,môn sinh từ chối cả việc lên tiếng phản đối những sai trái trong xã hội,cũng  như cố quên luôn cả các mối hiểm họa sẽ nô lệ ngoại bang,cố quên cả tinh thần của „ Cách mạng tâm thân“, tinh thần chính để dẫn đến việc thành lập  môn phái Vovinam của VS sáng tổ Nguyễn Lộc .

Khi thấy những  sai trái bất công  trong xã hội , nước sắp mất,dân bắt đầu làm nô lệ cho ngoại bang, tỏ ý sẳn sàng quyết chiến ngoài chiến trường,phản đối những sai trái trong xã hội ,  không phải là hành động chính trị,mà đấy  chỉ là  thể hiện tinh thần xây dựng xã hội và lòng yêu nước của một công dân .

”Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” có nghĩa là ngay cả người dân tầm thường cũng phải chịu trách nhiệm trước sự hưng vong của đất nước.

Môn sinh Vovinam ,theo tinh thần của „ Cách mạng tâm thân“ mục đích  chính không chỉ là rèn luyện bản thân mình thật khỏe để sống  riêng cho bản thân gia  đình, mà là từ từ vươn tới ý thức cao hơn : dấn thân vào xã hội , phục vụ tổ quốc,


đấy mới là ý nghĩa chính và mục đích chính của  Cách mạng Tâm thân.

Theo lịch sử ,thưở vó ngựa quân Mông cổ tung hoành khắp Á châu đến đâu  đều gây kinh khiếp cho  mọi người ,khi qua đến đất Việt thì đại bại,không chỉ một lần mà là cả 3  lần . Xem lại tài liệu lịch sử ta thấy trong các trận chiến chống Nguyên mông  có lúc binh sĩ Việt nam chỉ có số lượng bằng phân nữa quân Mông cổ,nhưng ta vẫn chiến thắng được kẻ thù dũng mạnh và đông hơn mình ,phải chăng do tinh thần miệt mài rèn gươm luyện võ  ngày đêm ?Phải chăng hai chữ„ Sát Thát“  đã được khắc sâu lên da thịt  hay đã thấm tận vào máu của giòng  giống kiêu hùng „ Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất  Bắc „

Theo truyền thuyết ,trong các trận chiến kể trên,để đối phó với  đội quân Mông cổ nổi danh thiện chiến trên yên ngựa ,các  tráng sĩ Việt đã núp trên cây cao chờ khi quân Mông cổ cưỡi ngựa đến thì đu mình xuống và dùng thế đòn chân kẹp cổ quật đối thủ.

Phải chăng các thế đòn chân của Vovinam  đã hình thành từ lúc này.?

Thực tế khi ngựa đang chạy nhanh,quăng mình xuống đối thủ, ta sẽ dễ cùng đối thủ té từ lưng ngựa.

Ngã xuống đất  trong  thế ngựa đang chạy nhanh,nếu không phải là bậc cao thủ mình đồng da sắt thì cầm chắc nguy cơ gảy cổ hay  gảy cột sống chết ngay..!Nhưng dù cho hiếm khi thực hiện được đòn  thế này ,truyền thuyết trên cũng đã nói lên ý chí mảnh liệt quyết chiến cùng kẻ thù của dân Việt ,dù kẻ thù đó mạnh hơn mình nhiều lần.


Ngày nay môn sinh Vovinam khi tập các thế đòn chân này có còn nhớ chăng ý chí hào hùng không cam tâm làm nô lệ khuất phục ngoại bang của cha ông thưở nào ?

Việt Võ đạo tâm kinh đã ra đời và phát triển cùng những trang sử Việt hào hùng ,ước mong sau nàyViệt võ đạo tâm kinh sẽ được chép nối tiếp.Những trang võ sử không chỉ chép riêng cho môn phái Vovinam mà  là những trang chép tiếp truyền thống hào hùng của những võ sĩ Việt nam, những người học võ bất kể của môn phái nào ,với mục đích chính không phải để thi đấu giành một tấm huy chương nào đó trên võ đài  ,mà với tinh thần thượng võ, trọng nghĩa,chống bất công,dám bênh vực kẻ yếu, tinh thần mài dao luyện võ sẳn sàng  bảo vệ tổ quốc , không cam chịu nhục  trước kẻ thù,

như qua cách  đối đáp của một người  anh hùng xứ Đại Việt  :

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục, (vua Sùng Trinh nhà Minh)

Đằng giang tự cổ huyết do hồng”.

(Giang Văn Minh: sứ thần Đại Việt)

Cột đồng nay vẫn  xanh rêu.

Đằng giang thấm đỏ máu nhiều từ xưa.

Dương Hoàng Dung.

Munich

Tuần thất thứ hai của VS Chưởng môn.

Werbeanzeigen