Dalai Lama

Có người hỏi Đức Dalai Lama:
„Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?“
Ngài trả lời:
„Con người… bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.

Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết…

Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ

Dưới đây  là  vài   thông điệp mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gởi gấm cho chúng ta:

Hãy học lấy qui luật để biết cách bất tuân chúng một cách thích đáng.

Hãy học lấy qui luật để biết cách bất tuân chúng một cách thích đáng.

Mở rộng vòng tay chấp nhận thay ðổi,nhưng không buông bỏ những giá trị ðã theo ðuổi!

Mở rộng vòng tay chấp nhận thay ðổi, nhưng không buông bỏ những giá trị ðã theo ðuổi

Ðánh giá thành công của bạn bằng những gì bạn ðã ðánh mất ðể ðược nó.

Ðánh giá thành công của bạn bằng những gì bạn ðã ðánh mất ðể ðược nó.

Hãy chia sẻ kiến thức.Ðó là một cách ðể bạn bất tử.

Hãy chia sẻ kiến thức. Ðó là một cách ðể bạn bất tử.

Khi có bất hòa với người thân,hãy giải quyết mâu thuẫn hiện tại, ðừng lôi ra quá khứ.

Khi có bất hòa với người thân, hãy giải quyết mâu thuẫn hiện tại, ðừng lôi ra quá khứ.

Mỗi năm một lần,hãy ði ðến những nơi bạn chưa từng ðến.

Mỗi nãm một lần, hãy ði ðến những nơi bạn chưa từng ðến

Ðừng ðể một tranh chấp  nhỏ làm hại một quan hệ lớn!

Ðừng ðể một tranh chấp nhỏ làm hại một quan hệ lớn!


Không khí ðầy  tình yêu thương trong ngôi nhà bạn là nền tảng cho cuộc ðời bạn.

Không khí ðầy tình yêu thương trong ngôi nhà bạn là nền tảng cho cuộc ðời bạn.

Nhớ rằng mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ trong ðó

tình thương dành cho nhau nhiều hơn là nhu cầu cần có nhau.

Nhớ rằng mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ trong ðó tình thương dành cho nhau nhiều hơn là nhu cầu cần có nhau.

Tiếp cận tình yêu và bếp núc với sự buông xã hồn nhiên!

Tiếp cận tình yêu và bếp núc với sự buông xã hồn nhiên

Tiếp cận tình yêu và bếp núc với sự buông xã hồn nhiên

Mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian trong cô ðộc.

Mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian trong cô ðộc

Werbeanzeigen