Y Dược

Đây là những  trang sưu tầm các bài thuốc đã được phổ biến trong Internet,nhận  từ các bạn gửi mail chuyền

Khi bạn hay người thân bị bệnh ngặt nghèo những bài thuốc này đem

nguồn hy vọng mới ,đặc biệt là cho những người không có điều kiện mua thuốc đắt tiền,

hay những căn bệnh nan y bị thầy thuốc ,bệnh viện chê không chửa trị nữa..

Đôi khi với những phương pháp đơn giản,ứng dụng theo đông y cổ truyền,cân bằng âm dương ,xoa ấn các huyệt ,dùng cây cỏ  xung quanh ta trong  đời sống thường ngày .

lại có kết quả  chửa bệnh thật diệu kỳ..như phép lạ

(phép lạ vì ngay ban đầu ta không tin rằng nó có thể xãy ra !).

Lần lượt các bài thuốc sẽ được dưa vào Mục lục : Y Dược .

Bạn tìm thấy chúng khi bấm Mục lục và vào  mục Y Dược

………….

Các bài thuốc đều là các loại dược thảo chỉ có hiệu quả khi được sử dụng đều đặn,lâu dài..

Mỗi ngày,đúng lúc,đúng cử và khoảng 1-6 tháng mới  có thể  biết có tác dụng hay không

Nếu bạn có bài thuốc nào hay muốn phổ biến lên đây, xin gửi Mail về :

Dương Hoàng Dung :hoangdungmunich@yahoo.de

Werbeanzeigen