Nguyễn Chí Thiện

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục,

vừa qua đời khoảng 8 giờ sáng

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012.

 Cầu chúc linh hồn ông an nghĩ nơi chốn vĩnh hằng .

 Mong ông linh thiêng phò trợ cho những người yêu nước mau sớm ra khỏi chốn lao tù

và  Việt Nam đổi mới theo con đường dân  chủ,tự do ..

 http://tiengquehuong.wordpress.com/2012/10/02/nguyen-chi-thien/

 

Werbeanzeigen