Chúc Mừng Năm Giáp Ngọ

chuc mung giapngo

Năm mới Giáp Ngọ mến chúc các bạn khỏe

( như Ngựa ) ,

may mắn như “Tái Ông mất ngựa” 

và Mã Đáo thành công !

Dương Hoàng Dung
Munich
Giao thừa -2014