Lễ hội bia tháng Mười 2011

Lễ hội bia tháng Mười 2011- Oktoberfest 2011

Xin gửi ở đây lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn
với lời chào Servus từ Bayern!

Hoàng Dung
Munich
27.09.2010.

Beitrag lesen →