Phạm Duy

Nhạc sĩ Phạm Duy ,cây đại thụ của nền Âm nhạc Việt nam đã qua đời

vào ngày 27.01.2013 ,thọ 93 tuổi.

Beitrag lesen →