Đột Quỵ

Đột Quỵ..Do các dấu hiệu này thoáng qua,rất nhanh và ngắn nên dễ bị xem thường bỏ qua các bạn không được xem thường và phải đi bác sĩ ngay khi có các dấu hiệu đột quỵ

Beitrag lesen →